Tấm lợp BITUM phủ đá (Đỏ đô – tổ ong) Mã BT24

Liên hệ báo giá

Mã SP: BT24 (Tổ ong)

Màu sắc: Đỏ đô

Kích thước: 1000*333*2.8

Số lượng: 21 tấm/hộp